in

5. DERS: İngilizce Sıfatlarla Cümle Kurma

Merhaba,

İngilizce derslerimizin beşincisine hoş geldiniz. Bu dersimizde sıfatları ve sıfatları kullanarak basit cümleler kurmayı göstereceğim.Öncelikle aşağıda paylaşmış olduğum İngilizce’de yaygın olarak kullanılan sıfatların Türkçe karşılıklarının  yer aldığı dosyayı indirmenizi ve bir an önce ezberlemeye başlamanızı tavsiye ederim. 

Sıfatları kavrayabilmek için öncelikle sıfatın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Sıfatlar bir varlığın görünüşünü, niteliğini ve niceliğini bildiren kısacası bir varlıkla ilgili “Nasıl?” sorusuna cevap veren kelimelerdir. Örnek:

Uzun ——-> Uzun ip.

Nasıl ip? ——-> Uzun ip.

Buradaki “uzun” kelimesi sıfat olmaktadır. Sıfatları çoğaltabiliriz. Kısa, büyük, küçük, güzel, çirkin, yakışıklı……v.b. Gördünüz gibi hepsi de “Nasıl?” sorusuna cevap veren kelimelerdir.

Şimdide sıfatların İngilizce’sine bakalım.

car———-> araba

old——–> eski

an old car——–> eski bir araba

young——-> genç

man——–> adam

a young man———–> genç bir adam

Dikkat ettiyseniz henüz bir cümle oluşturmadık. Sadece varlıkların niteliğini belirttik. Sıra geldi sıfatlarla cümle kurmaya. Sıfatlarla cümle kurulurken herhangi bir iş ya da hareket belirtmedikleri için yine kullanacağımız fill Am, Is ya da Are olacak. Örnrklerle açıklamaya çalışalım:

“Bir tavşan hızlıdır.” demek istiyoruz. Kuralımız aynı. Önce özne sonra fiil sonra diğer öğeler.

Yani cümlemiz şu şekilde olacak.

A rabbit is fast.—–> Bir tavşan hızlıdır.

Birkaç örnek daha verelim:

Kırmızı araba eskidir. = The red car is old.

Mustafa yakışıklıdır.= Mustafa is handsome.

Yaşlı adam kısadır. = The old man is short. ( Burada olduğu gibi birden çok sıfat aynı cümlede kullanılabilir.)

Bunlar olumlu cümleler. Bir de olumsuzları var.Olumsuz cümle İngilizce’de “Not” ( değil) eki ile yapılır. Fakat pratik olması açısından are ve is için kısaltma yapılır ve şu şekilde yazılır:

are not = aren’t

ıs not = isn’t

am not= kısaltılmış kullanımı yoktur.

Örneklerle açıklamaya çalışalım:

A turtle isn’t fast. —–> Bir kaplumbağa hızlı değildir.

The man isn’t strong.—–> Adam güçlü değildir.

My phone isn’t new—-> Benim telefonum yeni değildir.

They aren’t happy.——> Onlar mutlu değiller.

We aren’t agry.——-> Biz kızgın değiliz.

I am not sad.—–> Ben üzgün değilim.

Sıra geldi soru cümlesi yapmaya. Soru cümlesi iki türlü olur. Birincisi evet ya da hayır cevabını gerektiren soru cümleleridir. Bu tür soru cümlelerinin yapımı basittir. Olumlu cümledeki am , is ya da are özneden önce, cümlenin en başına yazılır. Yani cümleye am , is ya da are ile başlanır.Örnrklerle pekiştirelim:

You are tall. —-> Sen uzunsun. ( Bu olumlu bir cümle)

Şimdi soru cümlesi haline getirelim.

Are you tall? —-> Sen uzun musun?

Cevap verirken iki türlü cevap verebiliriz. Ya tam bir cevap ya da sadece özne ve am, is, are dan oluşan kısa cevaplar verebiliriz. Örneklerle pekiştirelim:

Is your father tall?—-> Senin baban uzun mu?

Uzun cevap olumlu cevap = Yes, my father is tall.

Uzun olumsuz cevap = No, my father isn’t tall.

Kısa olumlu cevap = Yes, he is.

Kısa olumsuz cevap = No, he isn’t.

Şimdide soru kelimelerini kullanarak nasıl soru yapacağımıza bakalım.

Mantık aynı. am, Is ya da are cümlenin başına yazılır. Fakat am, is ya da are dan daha da önce soru kelimesi getirilir.Yani cümleye soru kelimesi ile başlanır. Ardından am , is ya da are getirilir. Örneklerle açıklamaya çalışalım:

who= kim

Tall = uzun

Who is tall?——> Kim uzundur?

Mustafa is tall. ——-> Mustafa uzundur.

Which soru kelimesi ile ilgili özel bir durum vardır. “Which” hangi demektir. Cümle içinde kullanımı hemen peşinden bir nesnenin gelmesini gerektirir. Bu nedenle Which ile kurulan soru cümlelerinde en başa which ardından ilgili nesne sonrasında am, is ya da are getirilir. Örnek:

Which animal is fast? —–> Hangi hayvan hızlıdır?

A cheetah is fast. —–> Bir çita hızlıdır.

which house is old? —–> Hangi ev eski.

The big house is old ——> Büyük olan ev eski.

Son olarak sıfatlarla ilgili örnek bir konuşma yazıp dersimizi bitirelim.

Mustafa: Is Mehmet a hardworking student?——> Mehmet çalışkan bir öğrenci midir?

Ayça: No, he isn’t. —> Hayır, değildir.

Mustafa: Who is a hardworking student? —–> Kim çalışkan bir öğrencidir?

Ayça: Behçet is a hardworking student.—–> Behçet çalışkan bir öğrencidir.

Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sıfatların derecelendirilmesi ( superlative ve comparative ) konusunu ele alacağız. Size önerim bu derste sizinle paylaşmış olduğum dosyayı indiriniz ve bir sonraki dersimize kadar en çok kullanılan sıfatları ezberleyiniz.

Derslerimizin tümünü sitemizin Diğer menüsü İngilizce Dersleri kategorisinden takip edebilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa sitemize üye olup yorum yap kısmından bana iletirseniz en kısa sürede size dönüş yaparım.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Hoşça kalın.

İngilizce Öğretmeni Hakan Barut tarafından hazırlanmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Written by Hakan Barut

KİŞİSEL WEB SAYFAM: www.hakanbarut.com

0 0 vote
Değerlendirme
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

6.DERS: Comperative Ve Superlative

4. DERS: İngilizce Saatler Konusu